Index Funds/ETFs PERFORMANCE
Sr. Scheme Name Current NAV 1 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 1 Year 3 Year 5 Year
1 SBI ETF Quality (G) 150.5727 -3.35 -2.01 2.32 13.52 23.44 33.36 146.73
2 ICICIPruS&PBSE500ETF (G) 248.73 -2 0.04 10.63 20.98 34.53 57.98 21.67
3 ICICI Pru NV20ETF (G) 91.6957 -3.64 -4.27 0.72 12.54 23.75 41.65 21.08 20.34
4 Franklin IndexNSE (G) 143.0954 -1.2 3.18 14.37 25.92 26.19 51.53 20.77 15.69
5 Franklin IndexNSE (G) 143.0954 -1.2 3.18 14.37 25.92 26.19 51.53 20.77 15.69
6 Edelweiss ETF Nifty (G) 19255.9519 -0.6 1.35 11.53 20.67 25.51 54.40 20.65 16.42
7 Motilal Os M100ETF (G) 31.5064 -4.25 -3.62 9.46 17.83 29.22 57.79 20.47 15.80
8 EdelweisETFNifty100Q (G) 433.7126 -0.3 1.29 11 21.18 21.67 46.38 19.45 14.03
9 LIC ETF Sensex (G) 611.9902 -4.24 -6.91 2.22 12.68 17.14 31.32 18.53 18.03
10 ICICI Pru Senex ETF (G) 620.259 -4.24 -6.91 2.24 12.74 17.18 31.39 18.51 17.91
11 NIPPON INDIA ETF Sensex (G) 620.6541 -4.23 -6.9 2.24 12.7 17.16 31.32 18.48 17.97
12 Kotak Sensex ETF (G) 597.8303 -4.24 -6.93 2.18 12.61 17.01 31.11 18.26 17.17
13 LIC ETF Nifty 50 (G) 181.5042 -4.13 -6.74 2.56 12.15 18.21 33.63 18.24 17.23
14 ICICI Pru Nifty ETF (G) 182.74 -4.13 -6.74 2.57 12.17 18.28 33.79 18.24 17.22
15 IDFC Sensex ETF (G) 597.5068 -4.2 -6.87 2.14 12.44 16.77 30.66 18.20 17.79
16 InvescoInd NiftyETF (G) 1855.6256 -4.13 -6.74 2.55 12.14 18.21 33.67 18.16 17.20
17 AdityaBSL Nifty ETF (G) 189.0093 -4.13 -6.74 2.56 12.17 18.26 33.78 18.10 17.09
18 ICICI Pru Sensex (G) 18.054 -4.23 -6.93 2.16 12.58 16.74 30.71 18.04
19 IDFC Nifty ETF (G) 178.7964 -4.05 -6.62 2.56 11.99 17.98 33.19 18.01 17.07
20 MotilalOswal M50ETF (G) 168.8539 -4.12 -6.72 2.53 12.05 18.11 33.50 17.97 16.61
21 SBI ETF BSE100 (G) 182.7521 -4.08 -5.88 3.33 12.53 19 35.62 17.95 16.37
22 HDFC Index Sensex RP (G) 512.5675 -4.25 -6.94 2.13 12.52 16.85 30.91 17.91 17.45
23 AdityaBSL Sensex ETF (G) 544.8429 -4.24 -6.91 2.23 12.72 17.17 31.36 17.91 15.58
24 IDFC Nifty (G) 35.8228 -4.1 -6.81 2.36 11.68 17.47 32.54 17.83 16.89
25 LIC ETF Nifty100 (G) 182.6679 -3.97 -5.84 3.12 12.44 19.04 34.65 17.79 16.80
26 ICICI PruNifty100ETF (G) 187.8289 -3.97 -5.85 3.07 12.3 18.87 34.51 17.68 16.58
27 NIPPON INDIA IndexSensex (G) 28.3875 -4.24 -6.93 2.2 12.58 16.75 30.71 17.68 17.00
28 HDFC IndexNifty50 RP (G) 156.9092 -4.14 -6.78 2.44 11.92 17.89 33.22 17.67 16.76
29 ICICI Pru NiftyIndex (G) 166.5104 -4.13 -6.77 2.44 11.93 17.83 33.04 17.60 16.38
30 UTI Sensex ETF (G) 598.6573 -4.24 -6.92 2.24 12.75 14.24 28.10 17.54 17.45
31 SBI ETFSensex (G) 602.4288 -4.24 -6.92 2.23 12.74 15.2 28.11 17.53 16.69
32 Taurus Nifty Index (G) 32.3356 -4.19 -6.49 2.45 10.61 16.77 33.95 17.51 16.34
33 LIC IndSensex (G) 106.1163 -4.25 -6.92 2.04 12.22 16.28 29.98 17.42 16.63
34 Tata Index Nifty RP (G) 103.5503 -4.12 -6.74 2.45 11.85 17.65 32.78 17.38 16.43
35 AdityaBSL Index (G) 168.3998 -4.13 -6.77 2.43 11.86 17.66 32.81 17.33 16.15
36 ICICI PruNifty30ETF (G) 137.2393 -2.67 -3.09 1.23 9.79 19.73 30.77 17.32
37 Tata Index Sensex RP (G) 140.1871 -4.22 -6.89 2.02 12.13 16.03 29.36 17.29 16.93
38 SBI NiftyIndex (G) 146.7607 -4.14 -6.78 2.43 11.85 17.71 32.87 17.24 16.33
39 UTI Nifty ETF (G) 1789.1679 -4.13 -6.74 2.57 12.17 18.27 30.39 17.20 16.68
40 SBI ETF Nifty 50 (G) 173.819 -4.13 -6.74 2.56 12.16 16.19 30.30 17.17 16.06
41 NIPPON INDIA ETFNifty100 (G) 178.8328 -3.96 -5.85 3.06 12.26 18.78 34.30 17.10 16.00
42 LIC Index Nifty (G) 93.7067 -4.15 -6.8 2.29 11.58 17.19 31.93 17.00 15.82
43 ICICI Pru Midcap ETF (G) 105.0528 -4.27 -1.14 7.38 18.25 22.8 46.98 16.95 14.93
44 DSP Equal Nifty 50 (G) 15.0694 -4.08 -6.06 3.49 10.64 21.22 42.84 16.88
45 NIPPON INDIA Index-Nifty (G) 28.3613 -4.15 -6.82 2.28 11.55 17.25 32.19 16.86 15.96
46 IDBI Nifty Index (G) 31.2243 -4.13 -6.78 2.37 11.69 16.69 31.64 16.82 15.52
47 SBI ETF Nifty Next (G) 437.73 -3.08 -0.5 6.03 13.97 23.89 41.62 16.41 14.64
48 Principal Nifty100 (G) 107.7499 -3.68 -4.19 4.13 10.97 20.82 42.06 16.13 13.92
49 Sundaram SmNifty100 (G) 17.7843 -3.63 -4.06 4.21 11.19 21.27 42.34 15.95
50 NIPPON INDIA ETF DivOpp (G) 43.8087 -3.66 -3.88 1.91 13.95 23.36 40.16 15.79 14.55
51 UTI NiftyNxt 50 (G) 15.0245 -3.09 -0.57 5.85 13.59 23.27 40.70 15.58
52 InvescoInd GoldETF (G) 4348.4046 -1.83 0.18 2.3 -2.19 4.59 -1.57 15.52 9.69
53 AdityaBSL Gold ETF (G) 4406.2469 -1.83 0.15 2.28 -2.18 4.32 -1.60 15.48 9.65
54 ICICI PruNiftNext50 (G) 37.1086 -3.08 -0.56 5.88 13.58 23.13 40.48 15.33 14.23
55 IDBI Gold ETF (G) 4451.9323 -1.84 0.2 2.38 -1.1 4.76 -1.41 15.30 9.86
56 IDBI Nifty Junior (G) 31.4458 -3.09 -0.58 5.86 13.53 23.28 40.43 15.16 13.59
57 NIPPON INDIA ETF Consump (G) 76.1713 -4.03 -0.63 6.31 15.28 22.38 32.88 14.02 16.29
58 Edelweiss ETFNiftyBa (G) 3649.9082 -5.12 -12.6 1.16 4.24 4.05 23.81 10.91 14.39
59 SBI ETF NiftyBank (G) 359.6687 -5.14 -12.65 1.09 4.12 3.72 23.54 10.58 13.84
60 NIPPON INDIA ETFLongTerm (G) 22.8494 0.23 0.74 1.16 1.15 4.14 2.29 8.96 5.94
61 LIC GSecLTETF (G) 22.4843 0.23 0.75 1.18 1.25 4.19 2.17 8.68 5.70
62 SBI ETF 10 Year Gilt (G) 205.8743 0.21 0.69 0.96 -0.07 3.12 1.72 7.58 4.86
63 CPSE ETF GR 29.5153 -0.89 -4.88 17.11 18.45 26.68 57.38 6.74 3.52
64 NIPPON INDIA CPSE ETF (G) 29.5153 -0.89 -4.88 17.11 18.45 26.68 57.38 6.74 3.52
65 UTI S&P BSENext50ETF (G) 49.2088 -3.66 -0.85 8.81 14.18 21.91 -85.31
66 ABSL NiftyNext50ETF (G) 429.1908 -3.08 -0.49 6.05 14.01 23.9 41.62
67 DSP Nifty50Index (G) 15.9739 -4.13 -6.77 2.46 11.98 17.87 33.11
68 NIPPON INDIA JuBeESFoF (G) 15.5426 -2.54 0.11 6.64 14.26 23.33 41.24
69 IndiabullsNifty50ETF (G) 176.4809 -4.11 -6.71 2.47 12.01 18.1 33.44
70 Tata Nifty ETF (G) 175.9739 -4.11 -6.71 2.55 12.07 18.18 33.72
71 DSP NiftyNext50 (G) 16.1894 -3.09 -0.55 5.88 13.67 23.35 40.81
72 Kotak PSU Bank ETF (G) 256.8761 -6.53 -9.32 16.14 11.31 9.55 70.36 -4.41 -4.78
73 NIPPON INDIA ETF NV 20 (G) 94.4495 -3.63 -4.27 0.66 12.35 23.43 41.18 -43.61 -23.80
74 NIPPON INDIA ETFNiftyBeE (G) 183.7786 -4.13 -6.73 2.57 12.18 18.28 33.78 -45.08
75 Axis Nifty ETF (G) 178.6339 -4.13 -6.74 2.57 12.16 18.24 33.71 -45.11
76 ICICIPruNiftNxt50ETF (G) 43.0829 -3.08 -0.5 6.05 13.98 23.94 41.72 -45.72
77 NIPPON INDIA ETFHangSeng (G) 303.1620 -4.2 -7.71 -4.28 -14.14 -14.55 -7.45 -53.10
78 Axis Gold ETF (G) 41.7812 -1.82 0.18 2.3 -2.17 4.51 -1.55 -75.10 -56.52